Đại hội Chi bộ cơ sở Bưu chính - Viễn thông lần thứ I, nhiệm kỳ 2006 -2008 Đại hội Chi bộ sở Thông tin và Truyền thông lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 -2015 Đại hội Đảng bộ sở Thông tin và Truyền thông lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 -2020 Đại hội Chi bộ 1 Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2017 Đại hội Chi bộ 2 Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2017 Đại hội Chi bộ 3 Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2017 Đồng chí Tô Trọng Tôn- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Trao chứng nhận Đảng viên chính thức
 • Đại hội Chi bộ cơ sở Bưu chính - Viễn thông lần thứ I, nhiệm kỳ 2006 -2008
 • Đại hội Chi bộ sở Thông tin và Truyền thông lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 -2015
 • Đại hội Đảng bộ sở Thông tin và Truyền thông lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 -2020
 • Đại hội Chi bộ 1 Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2017
 • Đại hội Chi bộ 2 Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2017
 • Đại hội Chi bộ 3 Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2017
 • Đồng chí Tô Trọng Tôn- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
 • Trao chứng nhận Đảng viên chính thức

Thống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 954
 • Trong tuần: 11,868
 • Tất cả: 879,753