Định hướng tuyên truyền
 • 17/08/2017

  Đề cương Tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

  Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

 • 11/08/2017

  Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết

  Ngày 08/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 552/STTTT-TTBCXB gửi Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai; Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành viên; Trung tâm kiểm soát bệnh tật; Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên tuyên số hóa truyền hình mặt đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 • 11/08/2017

  Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống mưa, lũ, sạt sở đất

  Ngày 26/6/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 452/STTTT-TTBCXB gửi Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai; Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành viên; UBND các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống mưa, lũ và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 • 08/08/2017

  Định hướng tuyên truyền tháng 8/2017

 • 04/08/2017

  Tăng cường tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết

  Ngày 3/8/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2754/BTTTT-TTCS gửi các Sở Thông tin và Truyền thông  các tỉnh/ thành phố về việc Tăng cường tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết.

 • 02/08/2017

  Tăng cường công tác tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất năm 2017

  Ngày 01/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 537/STTTT-TTBCXB gửi Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai; Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên tuyên số hóa truyền hình mặt đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 • 11/07/2017

  Đẩy mạnh tuyên truyền, cải thiện chỉ số PCI và chỉ số PAPI tỉnh Lào Cai năm 2017

  Thực hiện Kế hoạch số 184/KH- UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Lào Cai Kế hoạch cải thiện Chỉ số PCI và Chỉ số PAPI tỉnh Lào Cai năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tin truyền thông, thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung tuyên truyền như sau:

 • 09/06/2017

  Định hướng tuyên truyền tháng 6/2017

  Ngày 31/5/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai ban hành văn bản số 204-BC/BTGTU báo cáo công tác báo chí, tuyên truyền tháng 6/2017.

 • 25/05/2017

  Tăng cường tuyên truyền Năm Du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc

  Ngày 24/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 349/STTTT-TTBCXB về việc đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền các hoạt động, sự kiện trong Năm du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc.

 • 17/05/2017

  Định hướng tuyên truyền tháng 5/2017

 • 16/05/2017

  Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung

  Ngày 03/5/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai ban hành văn bản số 559-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung.

 • 15/05/2017

  Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017

  Ngày 12/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 318/STTTT-TTBCXB gửi Báo Lào Cai, Tạp chí Phansipăng, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

 • 08/05/2017

  Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

  Ngày 21/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 250/STTTT-TTBCXB về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 • 03/05/2017

  Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện

  Ngày 28/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 284/STTTT-TTBCXB gửi Báo Lào Cai, Tạp chí Phansipăng, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; Đài Truyền thanh – Truyền hình, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố yăng cường công tác thông tin tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện.

 • 04/04/2017

  Định hướng tuyên truyền tháng 4/2017

  Tháng 4/2017 các cơ quan báo chí, bản bản tin, cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

 • 17/02/2017

  Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai

  Ngày 16/02/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 80/STTTT-TTBCXB gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; Đài Truyền thanh – Truyền hình, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động, nội dung liên quan nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

 • 06/01/2017

  Tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc

  Thực hiện Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án Năm Du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động trong Chương trình năm Du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc với nội dung sau:

 • 06/01/2017

  Chương trình triển khai công tác thông tin - tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm 2017

  Năm 2017 là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, đồng thời cũng là năm Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907- 12/7/2017), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3/1947 – 5/3/2017) và nhiều hoạt động văn hoá - xã hội nổi bật trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Chương trình triển khai công tác thông tin - tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

 • 06/01/2017

  ĐỊnh hướng tuyên truyền tháng 1 năm 2017

  Tháng 1 năm 2017 các cơ quan báo chí, các cơ quan xuất bản bản tin, cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

 • 17/10/2016

  Định hướng công tác tuyên truyền quý IV/2016

  Trong quý IV/2016, các cơ quan thông tấn, báo chí,  cơ quan xuất bản bản tin, cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, tập trung tuyên truyền trọng tâm các nội dung sau:

 • 11/08/2016

  Tăng cường tuyên truyền phòng, chống lũ quét và sạt lở đất

  Thực hiện Công điện số 08/CĐ-CT ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống lũ quét và sạt lở đất, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí; Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành viên; Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống lũ quét và sạt lở đất.

 • 05/08/2016

  Định hướng thông tin tuyên truyền tháng 8/2016

  Tháng 8 năm 2016, các cơ quan báo chí, các cơ quan xuất bản bản tin, cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, tập trung tuyên truyền trọng tâm các nội dung sau:

 • 14/07/2016

  Định hướng tuyên truyền Quý III/2016

  Quý III/2016 các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, đất nước và các ngày kỷ niệm lớn khác theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy như: Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7); 58 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9); 55 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8); 71 năm Cách mạng tháng Tám và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8); 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2016); 71 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9); 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9);…

 • 05/04/2016

  Định hướng công tác tuyên truyền Quý II/2016

  Quý II/2016 các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, đất nước và các ngày kỷ niệm lớn khác theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy như:

 • 18/01/2016

  Định hướng công tác tuyên truyền quý I/2016

  Quý I/2016 các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, đất nước và các ngày kỷ niệm lớn khác theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy như:

  1 2 3 


Thống kê truy cập
 • Đang online: 39
 • Hôm nay: 102
 • Trong tuần: 5,778
 • Tất cả: 341,129
Đăng nhập