Định hướng công tác tuyên truyền quý IV/2016
Trong quý IV/2016, các cơ quan thông tấn, báo chí,  cơ quan xuất bản bản tin, cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, tập trung tuyên truyền trọng tâm các nội dung sau:

- Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kết quả triển khai quán triệt nghị quyết ở các địa phương, đơn vị, gắn với tuyên truyền các chương trình, đề án chuyên đề của tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” theo Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 27/6/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung làm rõ các nội hàm: Tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các lĩnh vực công tác.

- Tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Thông tri số 03-TT/TU về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tuyên truyền cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 70 năm Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947-2017) theo Kế hoạch 35 –KH/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai và tuyên truyền kết quả cuộc thi tìm hiểu “Quân khu 2- 70 năm, chặng đường lịch sử theo Kế hoạch 885/KH-PCT ngày 16/5/2016 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Tuyên truyền ngày truyền thống các cơ quan Đảng: ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930); công tác Dân vận (15/10/1930); ngày truyền thống văn phòng Cấp ủy (18/10/1930); ngành Kiểm tra Đảng (26/10/1948).

- Tuyên truyền quá trình đấu tranh giải phóng thủ đô Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của quân và dân ta trong đấu tranh giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954).

- Tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930); 60 năm ngày truyền thống Hội LH Thanh niên Việt Nam (15/10/1956); 86 năm ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930); Ngày dân số Việt Nam (26/12);...

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV; tuyên truyền tình hình phát triển KT-XH quý IV và phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016.

- Đối với những vấn đề thông tin đối ngoại, đề nghị các cơ quan báo chí thông tin theo quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; định hướng tuyên truyền của Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đẩy mạnh tuyên truyền việc Việt Nam tham gia cộng đồng ASEAN; các hiệp định: Hiệp định Đối tác xuyên thái bình dương (TPP), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU,... Đề nghị các cơ quan báo chí trích dẫn nguồn tin chính thống, tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực báo chí và bản quyền.

- Tuyên truyền Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc tổ chức tại Lào Cai năm 2016; Hội chợ thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu); Năm Du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc; về an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh cho người, vật nuôi và sâu bệnh phá hoại hoa màu; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống thiên tai; phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất độc hại; phân loại chất thải rắn sinh hoạt; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác bảo vệ động vật hoang dã; tuyên truyền việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số;...


Nguồn: BC số 225/BC-STTTT ngày 14/10/2016 của Sở TTTT.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 849
  • Trong tuần: 7,867
  • Tất cả: 616,391
Đăng nhập