Chương trình triển khai công tác thông tin - tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm 2017
Năm 2017 là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, đồng thời cũng là năm Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907- 12/7/2017), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3/1947 – 5/3/2017) và nhiều hoạt động văn hoá - xã hội nổi bật trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Chương trình triển khai công tác thông tin - tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung tuyên truyền xuyên suốt trong năm 2017:

1.1. Tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước, thế giới. Trong đó chú trọng tuyên truyền các hoạt động, sự kiện nổi bật sau: Năm du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3/1947 – 5/3/2017), 110 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907- 12/7/2017), 59 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2017).

1.2. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến với các cấp, các ngành và người dân; đưa chủ trương, chính sách đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả.

1.3. Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, công điện, quyết định, các chính sách mới…của Trung ương, của tỉnh; phổ biến sâu rộng kết quả phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV; chương trình hành động của các cấp ủy, địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

1.4. Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2017; gắn với tuyên truyền 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2020.

1.5. Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 26/3/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1.6. Tuyên truyền các nội dung về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó chú trọng tuyên truyền các nội dung sau: chương trình cải cách hành chính, giai đoạn 2016- 2020; hoạt động triển khai, cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT INDEX); kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, khuyến khích nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, nhất là về các chính sách kinh tế, xã hội, về quy hoạch, kế hoạch;…

1.7. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; công tác dân vận, công tác y tế, dân số, giáo dục, tôn giáo, vệ sinh môi trường, công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội;…

1.8. Tuyên truyền công tác xúc tiến thương mại và du lịch, hội nhập quốc tế. Chú trọng các nội dung về: Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai; Xây dựng Lào Cai trở thành trọng điểm du lịch của vùng và Quốc gia;…

1.9. Đẩy mạnh các hoạt động công tác thông tin đối ngoại, chính sách thu hút đầu tư, giới thiệu quảng bá về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam, về tiềm năng, thế mạnh, vùng đất và con người Lào Cai.

2. Nội dung tuyên truyền cụ thể theo từng quý:

2.1. Quý I:

* Kỷ niệm 71 năm Ngày Tổng tuyển cử lần đầu tiên (06/01/1946-06/01/2017)

- Ôn lại truyền thống hào hùng của Ngày tổng tuyển cử đầu tiên, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân quyết tâm bảo vệ nền độc lập và xây dựng chế độ mới.

- Những thành tựu rực rỡ, những trang sử vẻ vang của Quốc hội nước ta gắn liền với từng bước đi của dân tộc.

* Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016:

- Nêu bật những thành tựu trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh, của đất nước trong năm 2016.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016.

- Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.

* Tuyên truyền tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ  hội năm 2017:

- Tuyên truyền chủ đề, mục tiêu năm An toàn giao thông 2017.

- Thông tin đường dây nóng, các hoạt động của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Tuyên truyền về nguy cơ, nguyên nhân, công bố thông tin người vi phạm an toàn giao thông,…

* Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), mừng Xuân Đinh Dậu – 2017:

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Biểu dương những tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, không khí vui tết, đón Xuân của nhân dân trong tỉnh.

- Tuyên truyền các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, các gia đình thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 của các cấp, các ngành.

- Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ, hội...

* Tuyên truyền Năm du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai – Tây Bắc:

Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế. Do đó nhiệm vụ tuyên truyền sẽ được triển khai thực hiện xuyên suốt trong năm 2017, đặc biệt ưu tiên tuyên truyền các hoạt động do tỉnh Lào Cai chủ trì tổ chức, cụ thể như sau:

- Lễ khai mạc và công bố Năm Du lịch quốc gia 2017; lễ hội Xuân Đền Thượng; lễ hội đường phố; chuỗi các hoạt động Lễ hội đầu xuân tiêu biểu.

- Lễ bế mạc - tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc.

- Tuyên truyền hoạt động du lịch quốc tế có liên quan đến Chương trình Năm Du lịch Quốc gia Lào Cai - Tây Bắc.

- Chương trình phát hành đặc biệt bộ tem “Năm du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc”.

- Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của Lào Cai nói riêng và Tây Bắc nói chung.

* Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/3/2017)

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa chính trị và những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã giành được trong 70 năm qua. 

- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 70 năm Đảng bộ tỉnh Lào Cai 1947 - 2017” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

* Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)

- Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những tấm gương tiêu biểu của thanh niên các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thời đại mới, nhất là việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đề cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nông thôn mới.

2.2. Quý II:

* Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017:

- Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 6 tháng đầu năm 2017.

- Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

* Tuyên truyền kết quả năm học 2016 – 2017:

- Kết quả năm học 2016 - 2017.

- Các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp hè dành cho học sinh.

- Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm học 2017 - 2018.

* Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - mùng 10/3 Âm lịch (tức ngày 06/4/2017)

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

- Tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc lễ - Giỗ tổ Hùng Vương; tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hoá của Khu di tích Đền Hùng; cổ vũ các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển.

* Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017):

- Tuyên truyền về vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

- Tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của nhân dân ta và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

- Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tôn vinh, biểu dương các cá nhân đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các tấm gương điển hình trong lao động sản xuất kinh doanh.

* Kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5 (01/5/1886 - 01/5/2017)

- Ôn lại lịch sử vẻ vang ngày Quốc tế Lao động và ghi nhận những cống hiến to lớn của giai cấp công nhân quốc tế trong phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới vì hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Tôn vinh những CNVCLĐ tiêu biểu, có nhiều sáng kiến cải tiến khoa học, kỹ thuật, có nhiều thành tích trong lao động, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Lào Cai.

* Kỷ niệm 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2017)

 - Nêu bật ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Tuyên truyền về truyền thống yêu nước, khơi dậy và phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Tôn vinh những người có công, cán bộ lão thành các mạng, các gia đình chính sách tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

* Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2017) gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 -  Tuyên truyền về cuộc đời, những cống hiến vĩ đại, công lao to lớn, đạo đức cách mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sôi nổi, rộng khắp góp phần thực hiện tốt các chủ trư­ơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phư­ơng.

2.3. Quý III:

* Tuyên truyền về kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV

- Tuyên truyền việc tiếp xúc và giải quyết các kiến nghị của cử tri; các nghị quyết, chính sách thông qua tại kỳ họp.

* Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907- 12/7/2017):

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của sự kiện thành lập tỉnh Lào Cai; quá trình hình thành, phát triển và truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

- Tuyên truyền kết quả phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh; những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực gắn với giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong thời kỳ mới.

*  Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

- Tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc; tưởng nhớ, biết ơn những thương binh, liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

- Giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.

* Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám; Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945-19/8/2017); Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2017)

- Tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện; những bài học, thành tựu đạt được 72 năm qua của cách mạng Việt Nam và ngành công an nhân dân.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền, giáo dục nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho mọi người dân; ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho cán bộ, đảng viên.

 - Những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thi đua yêu nước, phát hiện biểu dương cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

* Kỷ niệm 59 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2017):

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử sự kiện Bác Hồ thăm Lào Cai.

- Tuyên truyền những tình cảm sâu đậm của Bác dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Lào Cai; những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được sau hơn nửa thế kỷ làm theo lời Bác dạy.

-  Tuyên truyền các hoạt động gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.4. Quý IV:

* Kỷ niệm 26 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2017):

- Tuyên truyền về truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai qua 26 năm xây dựng, phát triển; giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc của nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

- Tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh đã đạt được trong 26 năm tái lập tỉnh.

- Giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của Lào Cai.

- Tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.

* Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

- Ôn lại truyền thống Ngày “Nhà giáo Việt Nam” và tri ân công lao, đóng góp của các thế hệ Nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

- Tuyên truyền chế độ, chính sách, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đối với các thế hệ thầy, cô giáo.

* Kỷ niệm 73 Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 - 22/12/2017)

- Tuyên truyền truyền thống 73 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc.

* Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017:

- Nêu bật những thành tựu trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh, của đất nước trong năm 2017.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh t ế- xã hội năm 2017.

- Kết quả 2 năm thực hiện 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV.

- Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2018.

2.5. Đối với các ngày lễ kỷ niệm khác trong năm vẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về các sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan đến sự kiện kỷ niệm.

 

Nguồn: VB số 01/CT-STTTT ngày 30/12/2016

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 853
  • Trong tuần: 7,871
  • Tất cả: 616,395
Đăng nhập