Tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc
Thực hiện Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án Năm Du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động trong Chương trình năm Du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc với nội dung sau:

1. Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai, Tạp chí Phansipăng; Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thành viên, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai; Các cơ quan bái chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố; Trạm truyền thanh cơ sở; Bản tin các sở, ban, ngành),…

2. Nội dung tuyên truyền

- Lễ công bố, khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc.

- Lễ hội mùa Xuân:

+ Hội xuân Đền Thượng;

+ Lễ hội đường phố dọc 2 bờ sông Hồng;

+ Chuỗi các hoạt động Lễ hội đầu xuân tiêu biểu: Hội Say Sán/ Gầu Tào của dân tộc Mông tại các huyện Sapa, Mường Khương và Bắc Hà; Hội xuống đồng dân tộc Tày, Giáy tại các huyện Sapa, Bát Xát, Bảo Yên; Lễ Nhảy lửa dân tộc Dao tại Sapa; Lễ hội Pút Tồng của dân tộc Dao huyện Bát Xát; Lễ hội Hoa xuân tại Thành phố Lào Cai...

- Lễ hội mùa Hè;

- Chương trình "Vó ngựa cao nguyên trắng Bắc Hà";

- Lễ hội mùa Thu;

- Lễ hội mùa Đông;

- Lễ bế mạc - tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc; bàn giao cờ luân lưu tổ chức năm Du lịch Quốc gia 2017 cho tỉnh đăng cai.

- Tuyên truyền các sự kiện do các tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng chủ trì tổ chức;

- Tuyên truyền hoạt động du lịch quốc tế có liên quan đến Chương trình Năm Du lịch Quốc gia Lào Cai - Tây Bắc.

- Chương trình phát hành đặc biệt bộ tem “Năm du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc”

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh Lào Cai, các cơ quan xuất bản bản tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố, Cổng thông điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thông tin điện tử thành viên, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, các cơ quan xuất bản bản tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động diễn ra trước, trong và sau sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố; trạm truyền thanh cơ sở xây dựng chương trình truyền thanh tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia 2017; tiếp phát sóng các chương trình truyền thanh có nội dung phù hợp tuyên truyền về chủ đề này.

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông về chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2017.

- Phối hợp với Tổng Công ty bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Năm du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc”.

- Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, giấy phép tổ chức họp báo tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo công tác chỉ đạo, tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia 2017 gửi UBND tỉnh khi có yêu cầu.

2. Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, bản tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố

- Căn cứ vào những nội dung, yêu cầu của kế hoạch tuyên truyền, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, các cổng thông tin điện tử thành viên, các cơ quan xuất bản bản tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố chủ động triển khai và thực hiện các nội dung tuyên truyền một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng định hướng của tỉnh. Cụ thể:

+ Đối với các cơ quan báo chí (Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng) xây dựng chuyên trang, chuyên mục về các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia 2017.

+ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thành viên, đặc biệt là Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường cập nhật các văn bản, các hoạt động diễn ra trước, trong và sau sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2017.

+ Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; trạm truyền thanh cơ sở tăng cường tiếp, phát sóng các chương trình của Đài Phát thanh – Truyền hình hình tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam có nội dung về các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc.

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2017 trên hệ thống truyền thanh cơ sở, cụm loa truyền thanh thôn bản.

Nguồn VB số 42/KH-STTTT 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 786
  • Trong tuần: 7,804
  • Tất cả: 616,328
Đăng nhập