Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết; Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 31/8/2017 về phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí; Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành viên; Trung tâm kiểm soát bệnh tật; Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết với các nội dung như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh theo văn bản chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 552/STTTT-TTBCXB ngày 08/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết).

2. Tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

3. Theo dõi và thông tin kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến tình hình dịch sốt xuất huyết, đặc biệt là các biện pháp phòng chống dịch. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải thường xuyên, liên tục các tin, bài tuyên truyền về phòng, chống sốt xuất huyết nhưng đảm bảo không để người dân hoang mang, không làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và địa phương.

            Trước thực trạng diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền./. 


Nguồn: VB số  639/STTTT-TTBCXB ngày 08/9/2017Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 107
  • Trong tuần: 6,636
  • Tất cả: 679,021
Đăng nhập