Định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2017

1. Tuyên truyền kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV gắn với tuyên truyền các chương trình, đề án chuyên đề của tỉnh; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2017 của tỉnh. Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, trật tự và văn minh đô thị; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017. Các sự kiện văn hóa, du lịch của Năm du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc.

2. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Thủ đô, quá trình đấu tranh giải phóng Thủ đô Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của quân và dân ta trong đấu tranh giải phóng Thủ đô Hà Nội (ngày 10/10/1954).

4. Tuyên truyền về các ngày kỷ niệm trong tháng: Kỷ niệm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991); Ngày thành lập chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh Lào Cai (10/10/1948); Ngày thành lập chính quyền cách mạng Lào Cai (24/10/1945); Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930); Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930); Ngày truyền thống các cơ quan đảng: Ngành Tổ chức xây dựng đảng (14/10/1930), Công tác Dân vận (ngày 15/10/1930), Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930), ngành Kiểm tra đảng (26/10/1948).

5. Đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Một số vấn đề, sự kiện trọng tâm những tháng cuối năm theo Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW ngày 13/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

6. Tiếp tục tuyên truyền Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến tới Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, theo Hướng dẫn số 26-HD/HNDT, ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh; Chương trình hành động số 148-CTr/TU, ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017.

7. Tuyên truyền đưa tin về phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh dại…; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự; các giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm.

8. Phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, tích cực trong các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua yêu nước.

9. Tuyên truyền các nội dung khác.

Theo hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 20/9/2017Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 981
  • Trong tuần: 11,895
  • Tất cả: 879,780
Đăng nhập