Định hướng tuyên truyền tháng 11/2017

1. Tuyên truyền nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng; kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV gắn với tuyên truyền các chương trình, đề án chuyên đề của tỉnh; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2017 của tỉnh. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, trật tự và văn minh đô thị; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2017. Các sự kiện văn hóa, du lịch của Năm du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc.

2. Tuyên truyền Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) theo Kế hoạch số 247/KH-UBND, ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Lào Cai và các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh: 67 năm Ngày giải phóng Lào Cai (01/11/1950 - 01/11/2017); 100 năm Ngày Cách mạng XHCN tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017); 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017); 71 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2017); 60 năm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo (20/11/1957 - 20/11/2017) và 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

3. Tiếp tục tuyên truyền nội dung và kết quả một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp tục tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Một số vấn đề, sự kiện trọng tâm những tháng cuối năm theo Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW ngày 13/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến tới Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, theo Hướng dẫn số 26-HD/HNDT, ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh; Chương trình hành động số 148-CTr/TU, ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017; Tuyên truyền APEC Việt Nam 2017 theo Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU ngày 12/9/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

5. Tuyên truyền đưa tin về công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh dại…; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự; các giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm của các ngành chức năng.

6. Phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, tích cực trong các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua yêu nước.

7. Tuyên truyền các nội dung khác.

Nguồn: Hướng dẫn số 60 - HD/BTGTU ngày 19/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 409
  • Trong tuần: 7,503
  • Tất cả: 797,532
Đăng nhập