Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai
Ngày 06/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai ban hành kế hoạch số 18 - KH/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thống tấn báo chí thực hiện tuyên truyền với nội dung cụ thể như sau:

1. Nêu bật bối cảnh lịch sử dẫn đến sự kiện tỉnh Lào Cai tái lập; thuận lợi, khó khăn trên các lĩnh vực; tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân những ngày đầu tái lập tỉnh.

2. Phân tích rõ những chủ trương, quyết sách, sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự điều hành của chính quyền; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân để từng bước vượt qua khó khăn, thử thách.

3. Phản ánh sinh động, đậm nét những thành tựu to lớn của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã phấn đấu đạt được trong 30 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế  - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, đối ngoại,…; phản ánh sự đổi thay, phát triển ở các địa phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh gắn với tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ đã có công xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà. Đồng thời biểu dương những nhân tố mới và điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Động viên, cổ vũ cán bộ, Nhân dân trong tỉnh tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách; chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh lao động, sản xuất; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao từ tỉnh đến cơ sở tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân chào mừng sự kiện 30 năm Ngày tái lập tỉnh. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động gặp mặt, đền ơn đáp nghĩa các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công,...

7. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người Lào Cai; tiềm năng, thế mạnh, các chính sách ưu đãi đến bạn bè trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư.

Xem văn bản chi tiết tại đây:
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 292
  • Trong tuần: 4,384
  • Tất cả: 1,799,771
Đăng nhập