Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5

I. Nội dung tuyên truyền

1. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Kết quả Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nghị quyết kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV; nghị quyết của kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai (khóa XV) ban hành; những thành tựu trên các lĩnh vực trong 30 năm tái lập tỉnh; tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,…

3. Tiếp tục tuyên truyền nội dung cơ bản, các chỉ tiêu, mục tiêu lớn thuộc 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện giai đoạn 2021 - 2025; nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, địa phương, đơn vị trong tỉnh;

4. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

5. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

6. Phản ánh kịp thời các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2015 - 2020.

7. Tiếp tục tuyên truyền công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm,…

8. Tuyên truyền nội dung văn bản số 1461/UBND-BBT, ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

9. Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn: Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (07/5/1954 - 07/5/2021); 26 năm ngày thành lập Hội Người Cao Tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2021); 80 năm Ngày thành lập mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021),...

10. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; xuyên tạc cơ chế dân chủ trong bầu cử, ứng cử, bôi nhọ ứng cử viên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, đảng viên; cổ súy ứng cử viên tự do, đối tượng chống đối ứng cử, kích động tẩy chay bầu cử,…

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)!

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

3. Chào mừng kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021!

4. Tinh thần Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt!

5. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

7. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI!

8. Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

9. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

10. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

11. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

13. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Theo văn bản số 23-HD/BTGTU ngày 26/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào CaiThống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 264
  • Trong tuần: 4,356
  • Tất cả: 1,799,743
Đăng nhập