Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10/2021

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung cốt lõi, quan trọng của 21 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

2. Kết quả tổ chức các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh; tiếp tục phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân, kết quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,…

3. Nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch COVID-19; quán triệt quan điểm “Mỗi người dân phải thực sự là một chiến sĩ; mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương thực sự là một pháo đài vững chắc trong chống dịch”; tiếp tục hưởng ứng chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên tinh thần “Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được WHO cấp phép và được tiêm sớm nhất”. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thông điệp “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

4. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các tháng cuối năm 2021. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tình hình an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,…

5. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

6. Nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của phần tử xấu, thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,…

7. Tuyên truyền, hướng dẫn về thời gian, cách thức nộp tác phẩm tham dự giải Báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021 (chậm nhất vào ngày 10/10/2021) theo kế hoạch, quy chế của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

8. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử trong tháng: 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021) và các ngày kỷ niệm khác như: Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10); Ngày thành lập chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh Lào Cai (10/10); Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày truyền thống các cơ quan đảng: Ngành Tổ chức xây dựng đảng (14/10), Công tác Dân vận (15/10), ngành Kiểm tra đảng (16/10), Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Lào Cai (24/10),…

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng 73 năm Ngày thành lập chi bộ nông thôn đầu tiên tỉnh Lào Cai (10/10/1948 - 10/10/2021)!

2. Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021)!

3. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI!

5. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

7. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 22/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 2,164
  • Tất cả: 1,930,878
Đăng nhập