Định hướng tuyên truyền tháng 11/2021

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Kết quả Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6.

1.2. Tiếp tục tuyên truyền nội dung cốt lõi, quan trọng của 21 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

1.3. Kết quả tổ chức các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh; tiếp tục phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân, kết quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh, tri ân,…

1.4. Nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch COVID-19; quán triệt quan điểm “Mỗi người dân phải thực sự là một chiến sĩ; mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương thực sự là một pháo đài vững chắc trong chống dịch”; tiếp tục hưởng ứng chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên tinh thần “Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thông điệp “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

1.5. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các tháng cuối năm 2021. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tình hình an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,…

1.6. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

1.7. Nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của phần tử xấu, thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,…

1.8. Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1.9. Tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021 theo Hướng dẫn số 49/HD-MTTQ-BTT, ngày 14/10/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.

1.10. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử trong tháng: 71 năm Ngày giải phóng Lào Cai (01/11/1950 - 01/11/2021); 104 năm Ngày Cách mạng XHCN tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2021); 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021); 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2021); 64 năm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo (20/11/1957 - 20/11/2021) và 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Lào Cai (01/11/1950 - 01/11/2021)!

- Chào mừng kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2021)!

- Chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI!

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

- Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 22/10/2021Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 3,367
  • Tất cả: 1,858,831
Đăng nhập