Xác nhận tư cách 55 đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 2/6, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-UBBC xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Lào Cai có 14 đơn vị bầu cử để bầu 55 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.
Theo đó, sau thời gian quy định của luật, Ủy ban bầu cử tỉnh không nhận khiếu nại nào về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đối với 55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ kết quả bầu cử đại biểu HĐND và Điều 88 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh xác nhận 55 người đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026:

 

 

Theo http://baolaocai.vn/bai-viet/212114-xac-nhan-tu-cach-55-dai-bieu-hdnd-tinh-khoa-xvi-nhiem-ky-2021--2026Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 37
  • Tất cả: 1,734,352
Đăng nhập