Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du miền núi phía Bắc”

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của báo chí trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Lào Cai, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Lào Cai năng động, phát triển đến với bạn bè trong nước và quốc tế, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021 - 2025.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai trao bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai
trở thành tỉnh phát triển khu vực Tây Bắc” , giai đoạn 2017 – 2020

 

Theo đó, hằng năm, căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kế hoạch tuyên truyền của tỉnh, các cơ quan, đơn vị triển khai phong trào thi đua theo nội dung là:  Tuyên truyền nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động; triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí góp phần động viên, cổ vũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ thi đua sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, có tác động tốt đối với xã hội; nâng cao chất lượng giải Báo chí Lào Cai từng năm. Đổi mới và tăng cường các giải pháp, hình thức giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Đẩy mạng tuyên truyền luôn đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh; bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh để lan tỏa năng lượng tích cực, tăng sức hấp dẫn đối với công chúng; Tuyên truyền biểu dương, tôn vinh các mô hình mới, nhân tố mới; hạn chế và tiến tới đẩy lùi tiêu cực trong xã hội; có nhiều tác phẩm báo chí sáng tạo, có tính phát hiện, phản ánh và phân tích một cách chính xác, kịp thời, chân thực, có trách nhiệm và định hướng tốt đối với những vấn đề xã hội quan tâm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước nhằm quảng bá vị thế và hình ảnh của Lào Cai đến bạn bè trong nước và quốc tế; phản bác những thông tin sai lệch về Lào Cai góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, tạo niềm tin xã hội.

Thời gian phát động thi đua: Trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Việc trao thưởng đối với tập thể sẽ tiến hành trong quý II năm 2025; đối với cá nhân trao thưởng vào dịp ngày 21/6 hằng năm.

Năm 2017, năm đầu tiên tỉnh Lào Cai phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc” giai đoạn 2017- 2020. Phong trào được phát động trên địa bàn toàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và những người làm báo. Kết quả nổi bật nhất của phong trào thi đua là tạo được sự đồng thuận, tích cực của các cơ quan báo chí và những người làm báo đã luôn đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh, vào cuộc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao dân trí, tạo đồng thuận xã hội. Đặc biệt trong năm 2020, báo chí đã chủ động cung cấp thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân trong tỉnh hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, tạo đồng thuận xã hội; đã đồng hành với Lào Cai vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19./.

Thu HươngThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 234
  • Trong tuần: 4,326
  • Tất cả: 1,799,713
Đăng nhập