Phấn đấu đến hết năm 2025, Lào Cai có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới
Phấn đấu có 4 đơn vị cấp huyện là Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên, thành phố Lào Cai đạt chuẩn Nông thôn mới cấp huyện; toàn tỉnh có 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó 20 xã đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới nâng cao”, 9 xã đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu”; công nhận 90 thôn đạt “Thôn kiểu mẫu”, 110 thôn đạt “Thôn Nông thôn mới”…… là mục tiêu được tỉnh Lào Cai đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025.

Lào Cai quan tâm chăm lo tết cho người nghèo

 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Lào Cai cũng triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đáp  ứng yêu cầu cơ cấu lại kinh tế nông lâm nghiệp gắn với nông thôn mới. Từng bước hoàn thiện hạ tầng cơ sở thiết yếu nông thôn làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội nông thôn. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Nâng cao chất lượng tiếp cận pháp luật ở cơ sở. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Giữ vững quốc phòng và an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

Năm 2020, Lào Cai có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh là 57/127 xã.

Thu HươngThống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 623
  • Trong tuần: 2,204
  • Tất cả: 1,784,311
Đăng nhập