Chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2026
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 1377/QĐ-TTg phê duyệt chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026.

Ảnh minh họa

Theo đó, số lượng xuất bản phẩm đặt mua không quá 1.000 xuất bản phẩm, gồm các chủ đề: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng; lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại; kinh tế, nông nghiệp, nông thôn; văn hóa – xã hội, khoa học – công nghệ, văn học – nghệ thuật; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, nguy hiểm, phục vụ cộng đồng; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên và nhi đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm định hướng đối tượng đặt hàng xuất bản phẩm căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng năm và từng thời kỳ; duyệt danh mục đề tài, số lượng, địa chỉ nhận xuất bản phẩm đã đặt hàng; Xem xét và thẩm định dự thảo giá đặt hàng (mẫu) của ấn phẩm và hồ sơ đề xuất Tài chính quyết định giá mua tối đa áp dụng cho bản thảo (bản mẫu); tổng hợp danh sách xuất bản phẩm đã đặt hàng và gửi dự toán kinh phí cho Bộ Tài chính; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện danh mục, số lượng, địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt mua.

 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan chủ quản công ty xuất bản chịu trách nhiệm đặt hàng xuất bản phẩm có nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch đặt hàng xuất bản hàng năm của nhà xuất bản; phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm; quyết định giá từng bản thảo (bản mẫu) trên cơ sở giá mua bản thảo (bản mẫu) tối đa do Bộ Tài chính quy định.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan chủ quản của nhà xuất bản quyết định số lượng, địa chỉ nhận đặt hàng xuất bản phẩm theo quy định; ký hợp đồng, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đặt hàng xuất bản phẩm với nhà xuất bản; kiểm tra, giám sát việc nhận đơn đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và việc đấu thầu in ấn, phát hành của nhà xuất bản.

Chương trình sẽ được thực hiện trong 5 năm, từ năm 2022 đến hết năm 2026. Kinh phí thực hiện từ Ngân sách Nhà nước (Trung ương). Phương thức thực hiện là đặt mua bản thảo (nguyên mẫu), đấu thầu in ấn và phát hành./.

Ánh Nguyễn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 228
  • Trong tuần: 4,320
  • Tất cả: 1,799,707
Đăng nhập