Thành phố Lào Cai: Những kết quả tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thành phố Lào Cai đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai xác định, khâu đột phá là “Nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thành phố. Từ đó, Ban thường vụ Thành ủy quy định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong từng lĩnh vực, gắn với thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý đô thị, Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, các phường, xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở đã sử dụng hiệu quả, đúng mục đích giờ làm việc. Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, trách nhiệm trong giao tiếp và giải quyết công việc cho nhân dân…

Việc triển khai Chỉ thị 05 gắn liền với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương. Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện việc tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Xác định nội dung đột phá của cấp ủy, chính quyền các cấp, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII cho cán bộ chủ chốt thành phố, cán bộ, công chức và các Ban xây dựng Đảng; các phòng, ban thuộc UBND thành phố. Đảng bộ thành phố chọn lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý đất đai để tập rung giải quyết. Đối với cá nhân, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, 100% đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch làm theo Bác.

Với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Lào Cai. Mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm công vụ, phục vụ nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình làm theo Bác. Điển hình như “Mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm” của Hội Liên hiệp phụ nữ là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo Bác. Các Chi hội phụ nữ đã vận động hội viên xây dựng quỹ với mức 10.000 đồng/người. Qua đó, đã tạo nguồn vốn thường xuyên nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn phát triển kinh tế. Việc học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ các xã Vạn Hòa, Tả Phời, Hợp Thành, Cam Đường, Đồng Tuyển lại gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, thành công lớn nhất là tuyên truyền, vận động, huy động toàn dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đã vận động các hộ gia đình hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, Thành ủy Lào Cai tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch. Tập trung tuyên truyền nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng việc “làm theo” với những hành động cụ thể, thiết thực./.

Lâm Tú


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 587
  • Trong tuần: 2,168
  • Tất cả: 1,784,275
Đăng nhập