Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU ngày 14/3/2013 của Bộ phận giúp việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai Hướng dẫn về việc học tập chuyên đề năm 2013
Hướng dẫn về việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân”.
Xem chi tiết tại đây: 35.HD.BPGVTU.pdf

148;#Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Tin khác
1 2 3 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 490
  • Trong tuần: 2,071
  • Tất cả: 1,784,178
Đăng nhập