Lào Cai: Mỗi thôn, bản, tổ dân phố thành lập một Tổ công nghệ số cộng đồng
Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số toàn diện trên địa bàn tỉnh, Lào Cai sẽ thí điểm triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.

Trong năm 2022, mỗi thôn, bản, tổ dân phố thành lập một Tổ công nghệ số cộng đồng 

Tổ công nghệ số cộng đồng do UBND cấp xã quyết định thành lập, là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến với nhân dân; trực tiếp truyền thông, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại thôn, bản, tổ dân phố.

Tổ công nghệ số cộng đồng được quản lý dựa trên các nền tảng số Việt Nam miễn phí và thông dụng, như: Zalo, Mocha, Gapo. Mỗi xã, phường, thị trấn tạo một nhóm chung bao gồm lãnh đạo UBND cấp xã, các Tổ công nghệ số cộng đồng, lãnh đạo UBND cấp huyện, phòng Chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp tham gia triển khai

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tại mỗi thôn, bản, tổ dân phố thành lập một Tổ công nghệ số cộng đồng trong năm 2022. Trước mắt, thí điểm lựa chọn, ban hành quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng ở mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 03 Tổ để tổ chức thực hiện và tổng hợp rút kinh nghiệm, hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

 

Thu HươngThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 491
  • Trong tuần: 3,613
  • Tất cả: 1,927,971
Đăng nhập