Lào Cai triển khai Sổ sức khỏe điện tử và đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3377/UBND-VX ngày 24/7/2021 về việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử và đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 và công bố triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 trên toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông. Để đảm bảo công tác triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tuyền truyền, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhất là UBND các xã, phường, thị trấn triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn thực hiện việc cài đặt ứng dụng (app) Sổ sức khỏe điện tử do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai cung cấp trên các kho ứng dụng của App Store và Google Play; thực hiện cập nhật thông tin, đăng ký tiêm phòng vắc xin trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc trên website: https://tiemchungcovid19.gov.vn.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Viettel Lào Cai ban hành hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai cài đặt ứng dụng và đăng ký tiêm phòng vắc xin bằng nhiều hình thức; đồng thời, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai Sổ sức khỏe điện tử và Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 đến 100% cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, có kết nối liên thông với các hệ thống thông tin có liên quan đảm bảo chính xác, hiệu quả.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình phải cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và cập nhật thông tin, đăng ký tiêm phòng vắc xin cho bản thân và cho người thân trên các ứng dụng nêu trên. Hàng tuần, tổng hợp số lượng cán bộ đã thực hiện và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai.

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 584
  • Trong tuần: 2,165
  • Tất cả: 1,784,272
Đăng nhập