Phong trào thi đua "Lào Cai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng Đại dịch Covid – 19"

Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện phong trào thi đua đặc biệt  “Lào Cai đoàn kết, chung sức,đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Mục tiêu của Phong trào là nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm "phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên"; thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": Vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

8 nội dung thi đua

Thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng chống, dịch COVID-19 được giao. Năng động, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có các giải pháp tổng thể, đồng bộ, tham mưu kịp thời để phòng, chống dịch hiệu quả.

Chủ động, sáng tạo, áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế -xã hội, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch; kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong, thần tốc xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho nhân dân, thực hiện tốt biện pháp 5K, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân.

Các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu, các cán bộ, nhân viên y tế, công an, quân đội thi đua thể hiện ý chí “chân cứng đã mềm”, nhiệt huyết, tận tâm, tận lực với công việc, nhân ái phục vụ đồng bào, bảo đảm an toàn chống dịch.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, có giải pháp tổng thể, đồng bộ, linh hoạt trong phòng, chống dịch, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể và lực lượng vũ  trang  thi  đua làm nòngcốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, giám sát và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua phòng, chống dịch với mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.

Các cơ quan truyền thông, báo chí thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin tới người dân một cách kịp thời, chính xác, hiệu quả về tình hình và cácbiện pháp phòng chống dịch, góp phần tạo niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong phòng, chống dịch. Đồng thời tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phòng, chống dịch nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn.

Các tầng lớp nhân dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền về phòng chống dịch, cùng hành động có trách nhiệm; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch.

Thu Giang

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 300
  • Trong tuần: 4,392
  • Tất cả: 1,799,779
Đăng nhập