Triển khai công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
Lượt xem: 614
CTTĐT – Sáng ngày 23/9/2021, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch phối hợp năm 2022.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Giàng Seo Vần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn; Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tăng cường thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động đã ký kết. Đặc biệt là trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, 18 Đề án trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đối thoại, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân...

Công tác phối hợp trao đổi thông tin và chế độ báo cáo giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được thực hiện thường xuyên. Thường trực UBND tỉnh đã sắp xếp thời gian tham dự một số hội nghị, hoạt động quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức trong năm 2021 để cung cấp thông tin cơ bản về tình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và lắng nghe, những kiến nghị của các tổ chức. UBND tỉnh đã tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia giám sát hoạt động chính quyền, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham dự các cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ và các cuộc họp quan trọng; tham gia là thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức... cấp tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các ngành liên quan đảm bảo kinh phí, các điều kiện khác để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Các nội dung tiếp xúc cử tri, trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri tại cơ sở, các kỳ HĐND tỉnh được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp đảm bảo kịp thời, có chất lượng; qua đó giúp cho mỗi bên thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giúp cho việc ban hành các chính sách, các văn bản chỉ đạo điều hành sát thực tế, phù hợp, hiệu quả hơn.

Đ/c Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức chính trị  - xã hội

Tuy nhiên, trong một số hoạt động phối hợp, công tác thông tin giữa các bên có lúc chưa kịp thời; một số chương trình phối hợp chưa tổ chức đánh giá tổng kết để có giải pháp khắc phục khó khăn trong phối hợp thực hiện. Việc ký kết chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và ở cấp huyện còn chậm triển khai thực hiện. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động, chương trình, sự kiện của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phải hoãn, tạm dừng, không thực hiện được, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công việc, mục tiêu kế hoạch đề ra. Việc bố trí kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã được quan tâm nhưng còn hạn hẹp, khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện một số hoạt động của cơ quan, đơn vị tại cơ sở.

Đ/c Giàng Seo Vần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho rằng cần tìm ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế để tìm ra giải pháp trong thực hiện quy chế phối hợp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét phê duyệt Kế hoạch công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022 để chủ động trong phối hợp thực hiện Quy chế của nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã ký kết; chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc ký kết các chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; tổ chức đánh giá, tổng kết Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc triển khai các giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng để quy chế hoạt động có hiệu quả cần có sự đổi mới, cách thức thực hiện, triển khai toàn diện đồng bộ tất cả các nội dung đã ký kết, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

Trong thời gian tới, cần tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã phân tích, làm rõ các nội dung triển khai, thực hiện và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm đưa ra những giải pháp, phối hợp với các sở, ngành tổ chức thực hiện tốt nhằm có kế hoạch thực hiện cụ thể, mang quyền lợi, lợi ích và an sinh xã hội đến với người dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hàng năm xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp, đảm bảo nội dung phối hợp, trách nhiệm mỗi bên, tiến độ triển khai thực hiện và định kỳ tổ chức đánh giá để hoạt động phối hợp giữa các bên ngày càng hiệu quả hơn và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển của tỉnh./.

Linh Vũ

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 129
 • Hôm nay: 5,264
 • Trong tuần: 136,855
 • Tất cả: 52,709,936
Đăng nhập