Định hướng tuyên truyền tháng 12/2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 07-HD/BTGTU ngày 24/11/2020 về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 12 năm 2020

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt tập trung tuyên truyền việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, chi đảng bộ trong toàn tỉnh gắn với triển khai nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc; kết quả Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai (khóa XV).

2. Tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa giá trị bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của Nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.

3. Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện; đồng thời theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện.

4. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 10 tháng của năm 2020 trên địa bàn tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 12 năm 2020; kết quả về đích 4 chương trình, 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

5. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

6. Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân, kết quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, năm 2020. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2015 - 2020.

7. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện lịch sử trong tháng: Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12); Ngày quốc tế người tàn tật (03/12); Ngày quốc tế nhân quyền (10/12); Ngày thành lập Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (11/12); Ngày thành lập UNESCO (14/12); Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Ngày dân số thế giới (26/12); Ngày hoàn thành hiệp ước về phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc (31/12); Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972); Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989) và Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944); Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989). Đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020).

8. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…

9. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Chỉ thị số 61-CT/TU, ngày 17/9/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chỉ thị số 62-CT/TU, ngày 17/9/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

10. Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, dịch bạch hầu và các dịch bệnh khác trên người, vật nuôi, cây trồng; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Nguồn: VB số 07-HD/BTGTU ngày 24/11/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào CaiThống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 505
  • Trong tuần: 2,086
  • Tất cả: 1,784,193
Đăng nhập