Định hướng tuyên truyền tháng 01/2021
Nội dung tuyên truyền như sau:  

 

1. Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, chi đảng bộ trong toàn tỉnh gắn với triển khai nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc; kết quả Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; nội dung các nghị quyết của kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai (khóa XV) ban hành.

2. Tuyên truyền nội dung cốt lõi, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

3. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

4. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là chuyên đề thực hiện trong năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

5. Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân, kết quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, năm 2020, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2015 - 2020.

6. Tuyên truyền không khí chuẩn bị đón xuân của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về vui Tết đón xuân, về phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm… trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội,…

7. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện chính trị, lịch sử trong đó chú trọng: Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (06/01/1946 - 06/01/2021) theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 15/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 71 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950); Ngày ký “Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” (27/01/1973).

8. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Nguồn: Văn bản số 10-HD/BTGTU ngày 23/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào CaiThống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 618
  • Trong tuần: 2,199
  • Tất cả: 1,784,306
Đăng nhập