Đẩy mạnh tuyên truyền việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng
Ngày 13/01, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 29/STTTT-TTBCXB đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu:

1. Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng như: Luật Báo chí; Luật Công nghệ thông tin; Luật An ninh mạng; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và các văn bản khác có liên quan.

2. Tuyên truyền về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia môi trường mạng; hướng dẫn các kỹ năng trong khai thác, sử dụng thông tin trên Internet và mạng xã hội (Có tài liệu Hướng dẫn kỹ năng khai thác và sử dụng thông tin trên môi trường mạng gửi kèm).

3. Tuyên truyền về các hành vi vi phạm về thông tin trên mạng và mức xử phạt hành chính để cán bộ, người dân nhận biết nhằm hạn chế việc chia sẻ, đăng tải những thông tin sai sự thật, tin giả lên mạng xã hội.

Các hành vi vi phạm về thông tin trên mạng và mức xử phạt hành chính được quy định tại Điều 101, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử  (Kèm theo Phụ biểu số 01: Các hành vi vi phạm về thông tin trên mạng và mức xử phạt hành chính).

4. Tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tin giả, thông tin sai trái, thất thiệt; Tuyên truyền về Kênh tiếp nhận phản ánh về tin giả, tin sai sự thật của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

- Hotline 18008108;

- Website: www.tingia.gov.vn;

- Email: online.abei@mic.gov.vn.

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (tên miền www.tingia.gov.vn) của Bộ Thông tin và Truyền thông là cổng thông tin tiếp nhận trực tuyến các phản ánh về tin giả của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời là cổng thông tin chính thức công bố tin giả bằng hình thức dán nhãn tin giả, tin sai sự thật; công bố tin xác thực.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 1,209
  • Tất cả: 1,783,316
Đăng nhập