Định hướng tuyên truyền tháng 3/2021

1. Nội dung tuyên truyền

- Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV; các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/3/2021), trọng tâm là các nội dung: Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, trong đó làm rõ những thành tựu to lớn và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực trong suốt 74 năm qua, nhất là sau 30 năm tái lập tỉnh. Nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,...

- Tiếp tục tuyên truyền nội dung cơ bản, các chỉ tiêu, mục tiêu lớn thuộc 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại các đảng bộ, chi đảng bộ trong toàn tỉnh gắn với triển khai nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc; nội dung các nghị quyết của kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai (khóa XV) ban hành; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng trên mạng internet theo Quy chế số 04-QC/TU, ngày 30/12/2020 của Tỉnh ủy và Công văn số 151-CV/BTGTU ngày 23/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tuyên truyền Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân, kết quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2015 - 2020.

- Tuyên truyền công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về vui xuân, lễ hội, về phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện: Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); 86 năm Ngày truyền thống các lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2021);  32 năm Ngày Biên phòng  toàn  dân (03/3/1989 - 03/3/2021) và 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2021).

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,...

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Chào  mừng  kỷ  niệm 74  năm  Ngày  thành  lập  Đảng  bộ  tỉnh  Lào  Cai (05/3/1947-05/3/2021)!

- Chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 -03/3/2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 -03/3/2021)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2021)!

- Tinh thần Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bất diệt!

- Chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 -28/3/2021)!

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI!

- Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

- Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Theo Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU ngày 25/02/2021Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 2,037
  • Tất cả: 1,784,144
Đăng nhập