Định hướng tuyên truyền tháng 7/2021

I. Nội dung tuyên truyền

1. Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Kết quả tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nội dung cơ bản, các chỉ tiêu, mục tiêu lớn thuộc 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện giai đoạn 2021 - 2025; kết quả 01 năm thực hiện nghị quyết đại hội các đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

3. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; những thành tựu trên các lĩnh vực trong 30 năm tái lập tỉnh; tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,… 

4. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

5. Tuyên truyền kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với nội dung kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiế tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

6. Phản ánh kịp thời các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2015 - 2020.

7. Tiếp tục tuyên truyền công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về phòng, chống dịch COVID-19 (nhất là nguyên tắc 5K, cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế điện tử); tuyên truyền vận động ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng Covid - 19; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm,…

8. Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tiếp tục tuyên truyền nội dung văn bản số 1461/UBND-BBT, ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

9. Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn: Ngày dân số thế giới 11/7; Ngày thành lập tỉnh Lào Cai 12/7; Ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12/7; Ngày truyền thống Thanh niên xung phong 15/7; Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân 20/7; Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8...

10. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; xuyên tạc cơ chế dân chủ trong bầu cử, ứng cử, bôi nhọ ứng cử viên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, đảng viên; cổ súy ứng cử viên tự do, đối tượng chống đối ứng cử, kích động tẩy chay bầu cử,…

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày thành lập tỉnh lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2021)!

2. Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước!

3. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

4. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

5. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI!

6. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

8. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Theo văn bản số 26-HD/BTGTU ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào CaiThống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 326
  • Trong tuần: 4,418
  • Tất cả: 1,799,805
Đăng nhập