Hướng dẫn tuyên truyền tháng 2/2022

I. Nội dung tuyên truyền

1.1. Nội dung cốt lõi, quan trọng của các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

1.2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về vui Tết đón xuân (Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư và nội dung Công văn 753-CV/TU ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022,..); không khí vui Tết đón xuân của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

1.3. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Nội dung, các chỉ tiêu quan trọng được xác định trong Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; các phong trào thi đua năm 2022 (theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai). Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Nhâm Dần 2022 gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng bào ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, biên giới,... 

1.4. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch COVID-19 (thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với nguyên tắc: 5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của Nhân dân).

1.5. Công tác tuyển quân năm 2022: Thông tin, tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản qui định công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó nhấn mạnh Luật Nghĩa vụ quân sự, Quyết định số 69/QĐ-TTg, ngày 13/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4548/BQP-TM của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; tuyên truyền về lịch sử, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam,… để mỗi công dân tham gia nhập ngũ nhận thức được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm thiêng liêng cao cả đối với Tổ quốc, được cống hiến vì sự bình yên của Nhân dân, để công dân xung phong nhập ngũ, đóng góp sức lực, trí tuệ phục vụ Tổ quốc.

1.6. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; các quy định về an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, pháo và vật liệu cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,… trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội.

1.7. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

1.8. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện chính trị: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2022); 43 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2022); 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022).

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 -  03/02/2022)!

2. MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022!

3. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

4. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

5. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

6. ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

7. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !

8. TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

9. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

10. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ! 

11. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

12. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

Theo Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 24/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 466
  • Trong tuần: 3,588
  • Tất cả: 1,927,946
Đăng nhập