Giới thiệu Bộ sách kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Ngay từ thuở thiếu thời, Người đã chọn cho mình con đường suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và toàn nhân loại. Trên con đường cách mạng ấy, Người đã chấp nhận mọi sự hy sinh, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, vạch ra con đường cách mạng đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam. Tên tuổi của Người đã đi vào lịch sử cách mạng thế giới như là người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trong thế kỷ XX.Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Người đi xa, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với các nhà nghiên cứu xuất bản Bộ sách kỷ niệm  50  năm  thực  hiện  Di  chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019) với 06 cuốn sách:

Hồ Chí Minh -Biểu tượng của thời đại: Nội dung cuốn sách khẳng định những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và phong trào cách mạng thế giới, đồng thời cũng làm nổi bật hình tượng của người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam thông qua những tư liệu và những diễn biến lịch sử để tái hiện sinh động những sự kiện quan trọng, nổi bật trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến 1969. Đồng thời giới thiệu những bài nghiên cứu, phân tích, chứng minh khoa học về hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu lên những quan điểm của Người về xây dựng một Đảng cầm quyền tri thức, đạo đức, trong sạch, vững mạnh, tiên tiến... xứng đáng với vai trò lịch sử mà Tổ quốc và nhân dân đã tin tưởng.

Tấm gương Bác -Ngọc quý của mọi nhà: Nội dung sách là những câu chuyện ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ với mọi người qua những câu chuyện bình thường, cụ thể trong đời sống hàng ngày được thuật lại một cách tự nhiên đến xúc động lòng người. Đọc cuốn sách chúng ta sẽ thấy được giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt qua các bài viết, cảm nhận được những bài học lý tưởng và đạo đức làm người từ tấm gương Bác, để theo đó cố gắng học tập tư tưởng không ngừng tiến bộ.

Học tập gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nội dung cuốn sách bao gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện của những người đã sống, làm việc và được gặp Người hoặc chính những câu chuyện và những việc mà Người đã kể, đã làm; cuốn sách cung cấp thêm những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và những lời căn dặn của Người, để giúp bạn đọc hiểu biết thêm, để suy ngẫm, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc: Nội dung cuốn sách đưa ra một số phân tích và chứng minh quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết quốc tế giữa phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới; việc tổ chức kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Khái quát những quan điểm cơ bản thuộc tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Phân tích giá trị thực tiễn tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Phân tích mối quan hệ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta là mật thiết, gắn bó, đồng thời phân tích rõ tầm cao, tầm trí tuệ, tầm chiến lược của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong việc kết hợp dân tộc và quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và đóng góp vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác -Lênin trên những vấn đề cốt yếu.

Hồ Chí Minh-Một cốt cách văn hóa: Nội dung cuốn sách được tổng hợp, biên soạn từ những bài viết trong nhiều năm qua của tác giả về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tình cảm kính yêu Bác Hồ, tác giả tập trung nghiên cứu, giới thiệu một phần trong di sản văn hóa mà Người để lại cho dân tộc ta, đất nước ta, đặc biệt là nhưng giá trị thiêng liêng toát lên từ bản Di chúc của Người.

Nửa thế kỷ thơ văn Hồ Chí Minh: Cuốn sách có một chủ đề bao trùm và xuyên suốt trong sự nghiệp nghiên cứu, đó là các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh.

Bộ sách quý này là những nén tâm nhang thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Người đi xa, góp phần lưu truyền và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người tới mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thu HươngThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 599
  • Trong tuần: 2,180
  • Tất cả: 1,784,287
Đăng nhập