Lào Cai: Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

 

Theo đó, Đội ứng cứu sự cố là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; liên kết, phối hợp với các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ về an toàn 2 thông tin mạng để kịp thời, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Cục An toàn thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam. Đồng thời tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin được tỉnh Lào Cai xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Lào Cai đã đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTT trên tất cả các mặt, trọng tâm là việc ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp; triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo ATTT cho hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh. Tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; duy trì hiệu quả hoạt động Trung tâm điều hành và giám sát an toàn thông tin (SOC) của tỉnh; Thường xuyên hướng dẫn, cảnh báo về tình hình mất ATTT để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động các biện pháp đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT hoạt động liên tục, an toàn và thông suốt, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, các sự kiện quan trọng của quốc gia, của tỉnh.

Thu HươngThống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 256
  • Trong tuần: 4,348
  • Tất cả: 1,799,735
Đăng nhập