tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn chủng vi rút CGC A/H5N8 và các chủng vi rút CGC thể độc lực cao lây lan vào vào địa bàn
Số ký hiệu văn bản 3022/UBND-NLN
Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực 06/07/2021
Trích yếu nội dung tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn chủng vi rút CGC A/H5N8 và các chủng vi rút CGC thể độc lực cao lây lan vào vào địa bàn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3022CV2021.pdf