Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 290/KH-UBND
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 290KH2021.pdf