V/v công bố danh sách Tổ chức giám định tư pháp công lập; Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; Giám định viên; Người giám định tư pháp theo vụ việc
Số ký hiệu văn bản 2921/UBND-NC
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung V/v công bố danh sách Tổ chức giám định tư pháp công lập; Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; Giám định viên; Người giám định tư pháp theo vụ việc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 2921QĐ2021.pdf