Thông báo về việc giới thiệu chữa ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 : Bà Giàng Thị Dung
Số ký hiệu văn bản 55/TB-UBND
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc giới thiệu chữa ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 : Bà Giàng Thị Dung
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 55TBVP2021.pdf