Kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2287/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày hiệu lực 02/07/2021
Trích yếu nội dung Kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2287QĐ2021.pdf