V/v điều chỉnh giảm chỉ tiêu, bổ sung chuyên ngành tuyển dụng công chức năm 2021
Số ký hiệu văn bản 48/TB-UBND
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày hiệu lực 30/06/2021
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh giảm chỉ tiêu, bổ sung chuyên ngành tuyển dụng công chức năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 48TB2021.pdf