tập trung đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 (lần 1)
Số ký hiệu văn bản 3188/UBND-NLN
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung tập trung đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 (lần 1)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3188CV2021.pdf