V/v triển khai sổ sức khỏe điện tử và đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3377/UBND-VX
Ngày ban hành 24/07/2021
Ngày hiệu lực 24/07/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai sổ sức khỏe điện tử và đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3377CV2021.pdf