V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3421/UBND-NLN
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3421CV2021.pdf