Triển khai thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 và Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 344/KH-UBND
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 và Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 344KH2021.pdf