Cho phép sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX) để thực hiện Dự án Khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Chảy
Số ký hiệu văn bản 3192/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Cho phép sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX) để thực hiện Dự án Khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Chảy
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 3129QĐ82021.pdf