QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định dự án: Cửa hàng xăng dầu tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định dự án: Cửa hàng xăng dầu tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3188QĐ2021.pdf