V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 4201/UBND-VX
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 4201CV2021.pdf