Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3201/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3201QĐ2021.pdf