Công điện về việc chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với Bão CONSON và mưa lũ
Số ký hiệu văn bản 07/CĐ-BCH
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Công điện về việc chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với Bão CONSON và mưa lũ
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 07CĐ2021.pdf