Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 3375/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đối ngoại
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3375QĐ2021.pdf