Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN (09/11) trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 351/KH-UBND
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN (09/11) trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 351KH2021.pdf