THÔNG BÁO Kết luận của Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 17/9/2021
Số ký hiệu văn bản 275/TB-VPUBND
Ngày ban hành 22/09/2021
Ngày hiệu lực 22/09/2021
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận của Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 17/9/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 275TBVP2021.pdf