V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
Số ký hiệu văn bản 4541/UBND-VX
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4541CV2021.pdf