V/v chủ trương tổ chức dạy học ngày thứ 7 hằng tuần để phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 4594/UBND-VX
Ngày ban hành 23/09/2021
Ngày hiệu lực 23/09/2021
Trích yếu nội dung V/v chủ trương tổ chức dạy học ngày thứ 7 hằng tuần để phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4594CV2021.pdf